Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

ALLMÄNT BETEENDE AKTIVITETER - Allmänt - Agility, Freestyle, Rallylydnad & Frisbee - Klicker, Träning & Trix - Lydnad & Bruks - Jakt, Spår & Sök - Weight pull & Drag - Utställning KURSER & INSTRUKTÖRER KLUBBINFO HUNDTRÄFFAR VETERINÄR, SJUKDOMAR & HÄLSA FÖRSÄKRINGAR HUNDMAT - Hundgodis & recept HUNDEN OCH LAGEN - Varning för oseriösa personer i hundvärlden VALPAR & AVEL HUNDFOTON & FILMKLIPP HUNDAR I MEDIA BOK- & FILMTIPS LÄNKTIPS PRESENTATION AV HUNDAR & MEDLEMMAR R.I.P HUNDAR VI MINNS GRATTIS! VECKANS FRÅGA ANNONSER - Info - Annonser - Köpes, Säljes, Bytes - Annonser - Tjänster erbjudes/sökes EFTERLYSNINGAR - Info - Efterlyses - Försvunna/Upphittade hundar - Efterlyses - Släktingar till din hund O.T. OFF-TOPIC - God morgon/middag/kväll - Dagens ros OM IFOKUS - Info från andra iFokussajter OM SAJTEN - Lekar på sajten
TRIX, TRÄNING & TÄVLING

MH Vad är det?

2008-01-10 14:24 #0 av: Cerrolyn

Det är många hundägare som har hört talas om detta eller sett det skrivet. Men vad betyder det? Vad är det? Vad har man för nytta av det? Dessa är några frågor som jag tänkte försöka att svara på med denna artikel. MH eller Mental beskrivning Hund som det står för är inget test utan en beskrivning av hur hunden är "idag".

Jag skulle vilja påstå att den som har mest nytta av detta är ägaren. Då man kan lära sig mycket om sin hund genom ett MH bl. a hur lång tid den behöver för att avreagera sig. Hur ljudkänslig hunden är mm. Men även uppfödaren för val av partner till sina avelsdjur och för att följa upp sina avkommer. SBK för att främja avel av mentalt sunda hundar.

Men vad innebär en mentalbeskrivning?

Då MH består av olika stationer som relateras till olika situationer t ex överraskning så får man en uppfattning om hur hunden skulle reagera om det hade varit på riktigt. Med hjälp av ett protokoll så beskrivs hundens reaktion via en intensitetsskala. Man kan inte bli underkänd i detta men det finns bättre och sämre värdetal beroende på vad man har för hund.

Vem beskriver hunden?

Den som beskriver hunden kallas för mentalbeskrivare och har genom gått 5 olika steg i ett utbildningsprogram (minst 60 timmar) och praktisk erfarenheter från att varit funktionär på ett antal mentalbeskrivningar. Om beskrivaren tycker att hunden blir negativt påverkad så kan ägaren eller beskrivaren avbryta testet. Om ägaren avbryter så får hunden göra om beskrivningen vid ett senare tillfälle. Om det är beskrivaren som avbryter så får hunden ändå "känd mental status" och då kan man inte göra om det.

Vad ska man ha med sig?

Ett vanligt koppel (1,80 cm långt) och ett halsband som ej är av strypmodell (går att koppla om och då giltigt). Vaccinationsintyg ska vara med till beskrivningen och hunden ska vara id-märkt (tatuering eller chip).

Reglerna

 • Hunden ska vara minst 12 månader. Övre gräns finns inte.
 • Hunden ska vara Id-märkt
 • Alla registrerade hundar har rätt att delta.
 • Oregistrerade hundar får deltaga om syftet är att utröna deras lämplighet i samhällsnyttig tjänst.
 • Efter beskrivning får hundägaren ett beskrivningsprotokoll, det fungerar som bevis på att hunden genomgått beskrivning, något annat intyg utdelas inte.
 • Resultatet registreras hos SKK
 • Mentalbeskrivning arrangeras av Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar. Medlemskap fordras inte för att beskriva hund.
 • Hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka inom föreskriven tid.

Hinder för att deltaga

 • Hund som är blind eller döv
 • Tik som löper
 • Hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan risk för sin hälsa kan deltaga i testen.
 • Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
 • Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
 • Tik som senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter valpning.
 • Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.

Vem arrangerar mentalbeskrivning

Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och rasklubbar arrangerar mentalbeskrivning. I telefonkatalogen kan telefonnummer till närliggande lokalklubbar sökas. I medlemstidningen Brukshunden annonseras alla mentalbeskrivningar som arrangeras. Du finner även alla mentalbeskrivningar på Tävlingskalendern som ligger på Internet.

Hur görs anmälan och vad kostar det?

Anmälan görs på en förtryckt postgiroblankett. Arrangerande klubb skall tillhandahålla blankett. Avgiften är 350 kronor och skall vara arrangören tillhanda senast tre veckor före beskrivning. I mån av plats kan efteranmälan göras. Deltagarantalet är begränsat till åtta till tio hundar per dag och beskrivare.

Hur går en beskrivning till?

Det första som händer när man kommer fram till arrangören att man talar om att man har kommit. När alla är på plats så brukar arrangören informera deltagarna och man visar upp vaccinationsintyget och de kollar id-märkningen. Varje hund tar ca 45 min på banan så se till att din hund är ordentligt rastad innan det är din tur. Innan varje moment så berättar testledaren vad som gäller och vad du ska göra.

 

De olika stationerna

1. Kontakt

Hund och förare går runt bland åskådarna, sedan går ekipaget fram till testledaren som hälsar på först föraren och sedan hunden. Testledaren tar sedan kopplet och går en liten sväng bort från föraren, väl tillbaka hos ägaren stryker han hunden efter sidorna och kontrollerar tänder och bett.

2. Lek

Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den, detta prov upprepas två gånger. Den andra gången försöker testledaren att få igång en kamp med hunden, under kampen är testledaren passiv i några sekunder för att se om hunden fortsätter kampen trots att denne är passiv.

3. Jakt

Testledaren säger till föraren att koppla lös hunden och hålla den i halsbandet med underhandsgrepp, för att på det viset gå fram till startpositionen där hunden släpps på testledarens kommando. Det har strax innan börjat dras en trasa i ett sicksack mönster över stigen bort från hunden. När hunden släppts ser man om den har något intresse av att jaga efter och gripa det flyende föremålet. Det här momentet genomförs på samma sätt två gånger.

4. Aktivitetsnivå

Hund och ägare placeras på anvisad plats en bit från publiken, där de sedan står i tre minuter. Hunden ska under hela momentet ha full rörelsefrihet i kopplet och föraren ska vara passiv, dvs. inte prata eller kommendera hunden.

5. Avståndslek

Föraren ombeds av testledaren att koppla lös hunden och hålla den i underhandsgrepp. En figurant ger sig till känna 40 meter från förare och hund och blir strax efter synlig, denne agerar därefter på detta avstånd för att sedan försvinna bakom ett litet gömsle. Hunden släpps därefter på testledarens kommando, går hunden inte fram till figuranten börjar han/hon prata med hunden och efter ett litet tag kommer han/hon fram ur gömslet, har hunden inte gått fram till figuranten avbryts momentet där, förare och hund går fram och hälsar på figuranten.

Visar hunden intresse för figuranten och springer fram till honom/henne börjar figuranten att prata med hunden samt tar fram ett föremål som de kan leka med. Figuranten blir sedan passiv och aktiv med jämna intervall för att man ska se hur hunden reagerar på passivitet respektive aktivitet. Föraren ska under hela momentet vara tyst och passiv. När momentet är slut säger testledaren till och föraren går och hämtar sin hund hos figuranten.

6. Överraskning

Föraren går med hunden i förkortat koppel mot provplatsen, man vill att hunden ska ha uppmärksamheten riktad framåt och inte åt sidorna. Tre meter framför hunden rycks en overall (dumpe) upp, föraren släpper i samma moment kopplet och stannar vänd mot overallen. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden har varit fram och nosat av overallen tar föraren kopplet och går förbi overallen med hunden mellan sig och overallen, testledaren talar om var de ska vända och gå tillbaka, på tillbakavägen passerar de overallen på samma sätt fast på andra sidan. De här passeringarna utförs minst två gånger.

 

7. Ljudkänslighet

Förare och hund går i förkortat koppel mot en av testledaren anvisad punkt. Ljudet startar då hundens bog är jämsides med ljudkällan. Föraren släpper då kopplet, stannar och vänder sig mot ljudkällan. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden varit fram till ljudkällan så tar föraren kopplet och går förbi ljudkällan med hunden mellan sig och den, man gör minst två passeringar på det här viset.

8. Spöken

Föraren ställer sig med hunden kopplad på anvisad plats, därefter blir två spöken synliga. De rör sig växelvis långsamt och tyst framåt, föraren är tyst och håller hunden i kopplet, vill hunden dra sig längre bakom föraren än kopplet tillåter så släpper föraren kopplet, testledaren upplyser om så är fallet. Spökena stannar och vänder sig om fyra meter från hunden eller föraren, om det är han/hon som är längst fram. Föraren släpper sedan kopplet om han/hon inte gjort det tidigare. Beroende på hundens initiativ går föraren fram till ett av spökena, när hunden tagit kontakt med spöket börjar föraren att klä av det. Det är viktigt att tänka på att lägga ögon och mun nedåt mot marken, samt att när man tar av den vita dräkten gör det sakta och försiktigt så att det inte blir någon ny retning för hunden. När man är klar med det första spöket går man till det andra och upprepar samma procedur där.

9. Lek

Den här leken går till på samma vis som i moment 2, dock bara en gång. Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den. Föraren tar sedan trasan och startar en drag kamp med sin hund, momentet går sedan över i nästa moment.

10. Skottprov

Föraren engagerar hunden i lek,

t ex. med ett föremål. En stund in i leken avlossas ett skott 20meter därifrån och efter ytterligare en stund avlossas ett skott till. Föraren tar sedan bort föremålet och kopplar hunden och är därefter helt passiv, efter en stund avlossas ett skott och efter ytterligare en stund ett till. Därefter aktiveras hunden till lek igen dock utan skottlossning.

Därmed är mentalbeskrivningen slut och domaren berättar vad han har sett ute på banan. Det är viktigt att komma ihåg att det är samma hund man har med sig hem som man hade med sig dit även om man tycker att hunden har gjort det bättre eller sämre än förväntat. Det kan vara roligt också att jämföra sin egen hund med det rasideal som många rasklubbar har tagit fram.

Efter beskrivning

Protokollet skrivs i fyra exemplar, originalet skickas via SBK till SKK, där beskrivningen registreras. Ett ex lämnas till hundägaren. Denna kopia är ett intyg på att hunden genomgått beskrivning och bör förvaras i anslutning till stamtavlan. Ytterligare ex finns till uppfödare och rasklubb.

Många rasklubbar har utarbetat en rasprofil. I rasprofilen kan utläsas rasens medelvärde för de olika egenskaperna. För ytterligare information hänvisas till rasklubben.

Om du har några frågor så är det bara att fråga på.

 

Bilderna: Copyright © Riita Kreivi Hunden är en Aussie som kallas Molly

Relaterade länkar

Av: Ceasar_Gold

Datum för publicering

 • 2008-01-10

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-10 19:39 #1 av: AnneN

Jätte bra artikel =)

Kan dock tillägga att jag mejlat med MH-ansvarige på Luleå brukshundklubb och där fått svaret att även oregistrerade hundar/blandraser kan delta i MH trots att de inte ska användas som tjänstehund. Dock så har de lägsta prioritet och kan därför endast få plats om det inte är fullbokat av hundar som har högre prio.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-10 19:42 #2 av: Cerrolyn

#1

Jag tog inte upp prioriteringen här, det stämmer, varför det står som det gör i reglerna vet jag faktiskt inte...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-10 19:45 #3 av: AnneN

Antagligen för att det är väldigt få som gör mh på sin blandis och för att det kan vara väldigt svårt att komma med på mh om man har blandis.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-12 01:52 #4 av: Hennum

vilken bra artikel. svarade på många frågor jag har haft.

men en sak. ska föraren vara passiv i alla delmoment. eller får föraren säga något till hunden, tex i jaktmomentet? ibland stod det att föraren skulle vara passiv.

hu vad jag blir sugen på att göra detta med nicki! men hon kommer aldrig klara skottprovet...

Anmäl
2008-01-12 18:21 #5 av: AnneN
mh-resultat.doc

Så här tolkar man resultaten

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-12 20:58 #6 av: Cerrolyn

#4

Du ska vara så tyst du kan i alla momenten. Testledaren kommer att tala om för dig när du kan belöma eller prata med hunden. Givetvis får du prata med hunden mellan momenten.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-12 21:02 #7 av: Cerrolyn

#5

Nej, det är nycklen...

Du ska få ett exempel att jobba med ;)

2a 5
2b 3
2c 5

2:an är den första leken. Använd nycklen som du bifogade och tala om för mig hur hunden är i leken. Det gäller en retriever.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-12 21:06 #8 av: AnneN

Jag är som jag sagt tidigare dålig på att tolka resultaten, kan ev bero på att jag aldrig vart med på nått mh...

Skrev bara lite fel i #5

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-12 21:21 #9 av: AnneN

#7 Skulle gissa på:

2a 5, hunden hoppar och studsar, viftar på svansen och vill ha leksaken

2b 3, hunden nyper i leksamen med framtänderna men greppar den inte med hela munnen

2c 5, vid kampinvit så greppar hunden leksaken med hela munnen och kampar tills den får order om att släppa.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-12 22:54 #10 av: Cerrolyn

2a 5 = Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b 3 = Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

2c 5 = Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper

Hunden har inget mot att leka med en främmande person = frammåt/inte rädd för andra människor. Antingen så är inte hunden så glad i trasan eller så tillhör den en ras där de ej ta fullt grepp. I detta fall, en retriever dvs tar trasan med framtänderna. Hunden vill fortsätta att leka.

Denna hunden är en mycket glad prick där kamp kan vara ett bra belöningssätt.

Förstod du något av detta Anne?

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-12 23:01 #11 av: AnneN

Jo det gör jag =)

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-13 02:45 #12 av: Cerrolyn

#11

Ja se där, det är inte så svårt att tyda dem ;)

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2008-01-13 12:04 #13 av: AnneN

Allt är enkelt då man kan det =P men man lär sig nått varje dag

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-01-15 03:49 #14 av: Hennum

okej... oj, det skulle nog vara väldigt svårt att låta bli att inte säja nåt. tänk så råkar man.. bara av misstag. vad händer då? :O

det var spännande att titta på den där nyckeln.

Anmäl
2008-01-15 15:13 #15 av: Cerrolyn

#14

Man är så koncentrerad och nyfiken att man håller mun...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2010-12-05 17:30 #16 av: Forest

intresant artikel som jag puttar till

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2010-12-05 20:07 #17 av: spikes

Jag gillar inte alls mh,för det är övningar som endast är utövade för ALLA raser,och alla raser har inte samma utgångsläge Vall,jakt,sök osv osv.Därför anser jag att det är ordentligt missvisande,dessutom kan ingen känna sin hund bättre än ägaren,och på en helt ny plats kan hunden reagera på annat sätt än normalt.

Sen tycker jag det är rätt löjligt för hur många ggr möts man av ett "spöke" i skogen som kommer skrikandes eller viftandes emot en i skogenFlört

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.