Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

ALLMÄNT BETEENDE AKTIVITETER - Allmänt - Agility, Freestyle, Rallylydnad & Frisbee - Klicker, Träning & Trix - Lydnad & Bruks - Jakt, Spår & Sök - Weight pull & Drag - Utställning KURSER & INSTRUKTÖRER KLUBBINFO HUNDTRÄFFAR VETERINÄR, SJUKDOMAR & HÄLSA FÖRSÄKRINGAR HUNDMAT - Hundgodis & recept HUNDEN OCH LAGEN - Varning för oseriösa personer i hundvärlden VALPAR & AVEL HUNDFOTON & FILMKLIPP HUNDAR I MEDIA BOK- & FILMTIPS LÄNKTIPS PRESENTATION AV HUNDAR & MEDLEMMAR R.I.P HUNDAR VI MINNS GRATTIS! VECKANS FRÅGA ANNONSER - Info - Annonser - Köpes, Säljes, Bytes - Annonser - Tjänster erbjudes/sökes EFTERLYSNINGAR - Info - Efterlyses - Försvunna/Upphittade hundar - Efterlyses - Släktingar till din hund O.T. OFF-TOPIC - God morgon/middag/kväll - Dagens ros OM IFOKUS - Info från andra iFokussajter OM SAJTEN - Lekar på sajten
ÖVRIGT

DOMINANS & DOMINANTA BEGREPP

2008-12-20 03:56 #0 av: AnneN

En artikel som ger en annan syn än den gamla föråldrade på begreppet "dominans"

Dominans och Dominanta begrepp

Dominans:

Ordet som sådant (fr 1600-talet) - Dominans: göra sig gällande över andra, vara herre, härskare, utöva makt över annan, råda, vara bestämmande att framträda mer än sin omgivning.

Har i folkmun blivit: Dominans: härskande, strävan efter högre status och kontroll av resurser, eller biologiskt sett "en drivkraft som eliminerar konkurrens mellan flockmedlemmar".

Men egentligen så är det ett verktyg av människan uppfunnet för att kunna trycka ner någon och visa sin makt över denne.
Så varför eftersträvar vi Dominans över våra djur? Är det för det sjuka maktbegäret hos människan? Eller är det bara vår osäkerhet som ledare att vi måste vara Dominanta?

Själv försöker jag att vara en rättvis ledare över mina djur utan tvång, hot eller våld och i största möjliga mån utan straff, då jag inte tror på att straffa någon för att jag varit otydlig i mina önskningar på/för ett beteende, väg eller mål. Men visst finns och använder jag mig av tillrättavisningar. Men då hundens uppfostran är ett ständigt vägsökande mot målet och målet i slutändan är den dagen då jag är tvungen att säga adjö till min kamrat som varit med i hela dennes och mitt liv. En tråkig men naturlig tid i allas våra liv, att till trots så måste vi vara realistiska om att den dagen och tiden kommer att komma.
Ni som anser att dessa hundinstruktörer som visas på TV där det i tid och otid som pratar om flocken och flockens betydelse, i sanningens namn så är allt en feltolkning av begreppen.

1.Vi är inte flockdjur på det sättet som ett djur är. (vi lever i familjer)
2.Om vi skulle vara? Är det någon som är villig att ta en fight om ledarskapet med sitt djur.
3.Vi har djur & eller djurgrupper och de lever i våra Familjer.

Vissa pratar och hur vi ska vara dominanta mot och över våra djur? De ska vara oss undergivna. För att en kurs ska ge lyckat resultat så ska hunden vara lägst i familjen och på så sätt vara lägst i rangordning. Dominans påstås vara en förutsättning för ett lyckat resultat i lydnad.

Ni får ursäkta att jag inte håller med om dessa metoder eller läror. Personligen anser jag det vara ett vansinne att resonera dominans om och över hundar. (tror inte hunden förstår resonemanget).

Om man nu vrider och vänder lite på begreppen, vad får ni fram då?
- Jo. Den som är liten och svag försöker sig på att dominera, genom hot och/eller löften, finns stora och kända exempel på detta, titta bara på en liten herre i från Österrike som blev Förbundskansler i Tyskland. Löftet var så enkla som att alla skulle få möjlighet att äga en bil och ingen skulle vara hungrig (av deras egen befolkning).

- Andra kända fenomen i samma typ och stil åter finns i Afrika, Asien, Syd Europa/Mellan Östern.

Olika varianter på Dominans, fast med samma resultat, om ni inte gör som denne vill kommer det att åtföljas av antingen: hot, våld eller på andra eller med andra påtryckning sätt göra det denne annan vill.

alla1.jpg


Sociala strukturer:

För att återgå till de sociala strukturerna i djur världen så lever djuren i olika konstellationer så som lejonen som lever matriarkat och hyenorna i patriarkat och vi människor och även varg samt ett antal andra djur lever i familjer, och när tiden är mogen, flyttar de yngre djuren(som nu växt upp) till eget liv och boende.

Likaså med vår tamhund om den skulle förvildas igen så kommer den att leva på liknande sätt(försök och forskning är gjord) dessa hundar bildar inte helt säkert familj men inte heller en fast rangordning.

De artspecifika signaler och beteendet hos hund och människa kommer inte att kollidera eller konkurrera om ledarskapet, då hunden INTE kommer att eftersträva att få ökad status eller "ta över". Då hunden inte har det behovet av att "ta över". Då vi redan förser den med mat, samt att hunden inte är präglad till att para sig med människor, utan vill ha likasinnade till partner.
Vargar däremot har rätten att försvara sin plats i familjen och vad den besitter så som liggplats, ben vilket även våra hundar kan göra mot sina jämlika. Vilket vi kan tolka som dominant beteende men egentligen är det mest ett försvar av en resurs och inte en strävan att klättra på hierarkistegen den kan även göra så emot människor men då bara för att försvara sitt ben eller liggplats.

Så det kan bli rätt allvarliga fel när vi sätter in mänskliga värderingar i djurs beteende.

eating2.jpg

Hunden är en bekväm varelse, en opportunist, den gör vad som för den lönar sig. -sitt vackert (och godiset kom), -ligg (och mer godis kom). Hundar gör ALLT för att få den ovillkorliga uppmärksamheten den vill ha av oss. De vill vara oss till lags för att just få all och hela vår uppmärksamhet, om det är att göra som den blir tillsagd eller att den rider(juckar) på familjemedlemmar. Hundar kan även rida(jucka) av ett resultat av en negativ stressreaktion, just för att den får den uppmärksamheten som den just då behöver, även negativ uppmärksamhet är för hunden just bara... Uppmärksamhet.

Trots allt och vad vi än tror och gör, så vet hunden att den är hund och att vi är människor, vi däremot har lite svårt att skilja på begreppen, då vi människor allt för ofta tror att hunden är mänsklig och att våra värderingar även ska gälla dem, hunden kan ha ett mänskligt beteende men det gör den inte till människa för det. Starka band mellan djur och människa bör bygga på ömsesidig tillit och förtroende för varandra och fungerar bättre i fria förhållanden än under press då hunden vet att det lönar sig att göra vad vi lärt den.

På många kurser lärs det ut övningar på egen dominans och att hunden ska ställas lägst i familjens rangskala. Där det sägs och påstås vara en förutsättning för lyckad dressyr. Man kanske ska granska den etnologiska bakgrunden till detta och föra en kritisk granskning av begreppen för att se hur det egentligen ser ut i människans hundhållning?

Sociala beteenden:

Thorleif Schjelderup-Ebbe (en norsk psykolog 1894-1982) gjorde en studie på aggressivt beteende i en hönsflock, där det visade sig att när de hade begränsad tillgång på föda så tog en enda höna tog "kommandot" och hackade på alla andra, så att just den enda kunde ta hur mycket mat den själv ville. En höna hackade på alla utom den första och så vidare till den ranglägsta hönan som bara blev hackad på eftersom det inte fanns någon lägre, utan blev hackad och angripen av alla andra. Schjelderup-Ebbe kallade detta fenomen för "Hackordning".

I och med denna upptäckt startade forskningen i den sociala strukturen hos flocklevande djur. Och hackordningen återfanns hos en mängd olika arter, både hos fåglar och hos däggdjur. Nöt, varg, får och grisar och hos människoapor på visade en socialstruktur som hittades hos hönorna. Eftersom "hackordningen" syftade på fåglars aggressiva beteende, började man prata om rang och hierarki. Djur högt i rangordning kallades dominanta och individer där under kallades subdominanta.

Framstående etnologer under 30-, 40- och 50-talet ansåg att en av de viktigaste faktorer, när det gäller flocklevande individer hade upptäckts. Men på 60-talet började detta ifrågasättas då man förbisett att studierna gjorts på djur i fångenskap eller då djuren haft andra begränsningar (mat, utrymme eller annat).

Höns

Thelma Rowell (amerikansk etnolog) publicerade en artikel 1963 om att viltlevande reshus-apor inte hade någon som helst rangordning, men i djurparker eller annan fångenskap fans det rang och hierarkibetingade beteenden. Hon hävdade vidare att det var de lägre stående (subdominanta) som eftersträvade och krävde att rangordningen bibehölls. Hon skrev sedermera en artikel om att strikt rangordning är ett sjukdomssymptom, ett starkt tecken på att flocken inte levde i harmoni, vid obduktioner visade det sig att de rang låga hade sjukliga förändringar, troligen pga. långvarig stress, så som binjureförstoringar eller magsårs liknande symptom mm.

Efter och pga. T Rowells studier ställde forskarvärlden nya rön och tänkande om de inte använde sig av felaktiga metoder och att rangordning var en mer mänsklig företeelse än ett biologiskt fenomen?

På 70-talet föreslog forskarvärlden att dominans skulle begränsas till att betyda "företräda". Företräde till föda, vatten eller sexpartner (begränsa föda eller vatten). Med begränsad betydelse använder etnologer begreppet ordet dominans som en funktion i ögonblicket då resurser blir begränsade. Där av återfinns rangordning främst bland djur i fångenskap. I det "vilda" återfinns inte behovet av dominans då det ofta finns överskott av mat och vatten. Där således anses vara mer sällsynt av ett aktivt dominerande beteende.

Under dessa studier hade man förbisett många andra faktorer inom flockens dynamik, rangordning är allt till trots en frånstötande faktor - bidragande att hålla individer långt ifrån varandra så att aggressioner inte uppstår. Men man inser att det finns större och starkare attraherande faktorer annars skulle djuren inte leva i flock.

Ytterst lite forskning är gjord efter och på dessa faktorer även om intresset ökat. Det visar sig att de flesta djurgrupper ändå lever vänskapligt och kärleksfullt, djur ligger tätt tillsammans för att hålla värme, samarbeta vid jakt och skydda varandra vid annalkande fara.

Wolf6.jpg

Flock eller familj:

Vargforskaren David Mech beskriver förhållandet i en vargflock utan entydig dominans eller underkastelserelationer. Flocken sammanhålls likt en familj av värme och vänskap. D Mech skriver att attityden i en vargflock mer kan liknas med kärlek och tillgivenhet än skrämd till underkastelse.

En av de vanligaste feltolkningar som görs är att likställa Dominans med Ledarskap. I etnologiska sammanhang betyder flockledare endast och helt enkelt "den som leder förflyttningar av flocken". Det har visat sig att olika djur inom gruppen kan vid olika tillfällen vara "flockledare" utan att ha något med dominans att göra. Ledaren för flocken behöver inte heller avgöra vad som flocken ska ägna sig åt. Andra djur kan utan hinder anta kontrollrollen och bli ledande för stunden, om ledaren tar flocken mot vattenhålet men kontrollören bestämmer att flocken ska vila, då blir det vila. Sambandet mellan kontrollör och dominans är i princip outforskat.

Klart är dock det är många delar som styr de dynamiska effekterna som styr djurens flockliv och leverne och dominansbegreppet är något som träder i kraft när flockens harmoni störs eller blir hotad.

Därav ser etnologerna att det finns flera faror med fokuserad dominansrelation ägare till hund. Begreppet Dominans har två skilda innebörder ägare kontra djuren. Och dessa har troligen ingen relevans i hunddressyr.

Mänsklig dominans betyder aggressiv, breda ut sig på andras bekostnad och eftersom i djurvärlden bygger dominans på subdominanta djurens undvikande av konflikter och således har det ingen som är subdominant finns det ingen som kan kontrolleras. Det finns vidare inga studier som stödjer att inlärning skulle gå lättare om dressören är dominant, snarare tvärs om eftersom ett mänskligt dominant beteende kan rubba hundens förtroende för dressören och göra hunden osäker.

Det finns inga sakliga stöd för att hundar som vaktar liggplatser, mat eller leksaker eller hundar som morrar åt husse eller matte skulle vara offer för oklara dominansförhållanden.

Dagsläget är dominans ett väl inarbetat och således felaktigt uttryck, man borde likt vissa lägga fokus på begreppen "förtroende" och "tillit". Många situationer där otillräcklig dominans används som ursäkt är nog egentligen bristande förtroende från hundens sida. Så en hund som vid matskålen morrar eller vaktar sin liggplats har troligen fått sitt förtroende rubbat av dess husse eller matte som inte respekterat hundens rättigheter, och bör knappast tolkas som "jag tror jag kan bestämma och dominera dig" snarare "jag är skeptisk och lite rädd för dig, litar inte fullt ut på dig". En ägare som i denna situation "förstärker sin dominans" mot hunden riskerar att ytterligare försämra hundens förtroende.

Detta utesluter INTE tillrättavisningar... Men ge tillrättavisning vid rätt tidpunkt och för rätt orsak utan att förstöra eller rasera hundens tillit för dig som ägare är något vi alla hundägare bör bygga och jobba vidare med, för hur duktiga vi än anser oss vara, så länge vi inte kan förstå hundens natur och dess språk kommer vi bara att bli så kloka som vi kan och vill ta in och lära ut.

Bilden ska föreställa en hund som litar på sin ägare

Referenskällor:

Svenska akademins ordlista.
Thorleif Schjelderup-Ebbe: Sozialpsychologie unter Haushennen.
Thelma Rowell: Social behavior.
David Mech: Vargforskare.
Barry Eaton: Dominans och ledarskap.
Kennet Ekvall: Etnologi & Ekologi.
Sara Johansson & Irene Westerholm: Vardagslydnad.
David Selin & Maria Nilsson: Hundars könsdrift.
Per Jensen: Husdjursetolog

Bilderna kommer från:

Bild Framsidebilden & 1 & 2 tillhör SundblomMaria

Bild 3 & 4 kommer från http://www.morguefile.com/

Bild 5 tillhör Nikkis

ARTIKELN SAMMANSTÄLLD & SKRIVEN AV FREKE EKSTRAND (FREKE)

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-12-20 05:07 #1 av: Nikkis

Mkt bra pch nyttig läsning må jag säga.Glad

Anmäl
2008-12-20 08:51 #2 av: spikes

Kanonbra FrekeGlad

Anmäl
2008-12-20 19:38 #3 av: Mischa

instämmer med alla andra, fin sammanställning.

Anmäl
2008-12-20 22:07 #4 av: rulda

Jättebra läsning. Nu när jag läser kan jag nog dra en och en annan slutsats själv om hunden här hemma.
Tex varför han aldrig vill komma ända fram vi inkallning. (inte för att jag har skadat honom, utan att tidigare ägare kanske har gjort det)
Man vet aldrig.
Men otroligt nyttig läsning. Bra skrivet!

Anmäl
2008-12-21 12:33 #5 av: AnneN

Detta är en mycket bra och väldigt lärorik artikel du har skrivit Freke, det finns många som verkligen skulle behöva läsa den och ta till sig av det som står!

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2008-12-23 12:56 #6 av: Kickilu

Jag tycker det är intressant detta med dominans. Alla säger just så himla olika. Jag kan nu i efterhand önska att jag vetat mer innan jag skaffade min hund. Tyckte att jag läst på men om kanske fel saker.

Anmäl
2008-12-23 13:41 #7 av: AnneN

#6 som tur är så kan man ju lära sig nya saker hela sitt liv och om man lär sig nått nytt som man tycker sig kunna ha nytta av så kan man ju börja tillämpa det, antingen iställetför eller i kombination med de kunskaper man hade innan Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-01-09 16:53 #8 av: pimmi

Tusen tack för din artikel, bra att röra om i grytan ibland så att man kan se saker från nya vinklar.Cool

Anmäl
2009-01-09 18:13 #9 av: Freke

Ja tyvärr så har vi väl alldeles för lätt att ha vår bestämda och enkla åsikt..

Sen har vi människor ekelt att ta till oss så som dom visar och gör på TV eller av vad vissa privat instruktörer gör.. Vilket kan slå tillbaka rätt ordentilgt, just bara för att vi inte kan fullfölja eller har möjligheten att utsätta djuren för samma behandling kontinuerligt.

Sen att alla Instruktörer och Tränare fuskar.. på ett eller annat sätt.

Har ännu aldrig träffat någon som helt sonika kliver in och ser Individen utan förbihåll eller trångsynthet..

Alla instruktörer och tränare kör i gamla invanda gängor.. för det är vad dom har lärt sig.. Sen kan dom vara efter vilken skola som helst.

 

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2009-02-27 18:52 #10 av: Freke

Det här borde Fredrik Steen läsa så kanske han förstår hundar lite mer?!

Men det är väl bara ett önsketänkande.. Han har redan bestämt sig för vilka måttstockar han ska använda..

tyvärr

Hälsn. Freke

Medarbetare på Beroenden.ifokus & Brott.ifokus

Anmäl
2009-02-27 19:13 #11 av: AnneN

#10 du kanske skulle mejla en länk till artikeln till han?

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-03-01 01:20 #12 av: Mischa

Är kanske tjatig med den här länken, men jag tycker den är så sevärd för alla som anser att man ska jobba "naturligt" med hundarna och därefter förespråkar dominansövningar a la alfatänket.

Anmäl
2009-03-01 09:25 #13 av: spikes

12,den är så himla bra och den behöver tas om åter igen, så tack för detFlört

Anmäl
2009-06-04 21:21 #14 av: Skruttan-1

puttar upp dennna för jag tycker den är så bra o läsa ni som jhar missat den :)

Anmäl
2009-06-05 12:19 #15 av: alphinna

Tackar för den *puttningen* Ja det var en intressant läsning och mycket bra. Man behöver ha en liten *puff* ibland för och kunna se saker och ting ur ett annat perspektiv....

Anmäl
2010-03-13 17:08 #17 av: AnneN

*puttar upp*

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2010-03-25 18:37 #18 av: spikes

Puttar upp även denna.

Anmäl
2010-11-21 11:21 #19 av: spikes

Puttar upp denna eftersom den är aktuell nuFlört

Anmäl
2010-11-21 12:54 #20 av: Forest

Bra putt anser denna är bra o läsa igenom igen :)

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2011-04-27 22:27 #21 av: AnneN

Puttar upp denna då den verkar kunna vara aktuell igen Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2011-04-28 12:29 #22 av: [Rocky70]

Bra skriven artikel men oturligt nog vinklad att visa att innehållet i den är den enda rätta sanningen.Det finns många olika studier i det vilda som visar på det motsatta också,så frågan är vilken forskare/forskning man ska lita fullt ut på?Personligen är jag lite vaksam på vilken studie det än är.Tyvärr så kan en del forskare få sin forskning att visa det resultat som dom själv eller finansiärer vill att det ska visa.

Sen kan det synas lite småsint men du har blandat ihop det här med lejon och hyenor,lejon lever i patriarkat och hyenor i matriarkat.Ledarhonan hos hyenan har däremot en "falsk" penis.

Sen tycker jag personligen att blanda in diverse diktatorer som exempel på dominansbeteende är rent osmakligt.Frågan där är väl om det är dominans eller manipulation?

Förstår om jag kommer att få ett massivt mothugg på det jag skrivit men jag tycker man ska vara försiktig med att säga att en väg är den enda rätta.Tycker man ska vara öppen för att en del saker från olika metoder i kombination kan fungera väldigt väl.

Ska förtydliga att jag INTE är för nån sorts fysiskt våld mot djur.

Och det jag skrivit är mina personliga synpunkter och inte alls nåt sorts påhopp på Frekes person eller åsikter.Jag respekterar att människor kan tycka olika.

Anmäl
2011-04-28 19:12 #23 av: Chilli10

Mycket intressant läsning :)

Anmäl
2012-08-29 11:01 #24 av: Forest

Puttar till denna lite igen Oskyldig 

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.