Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

ALLMÄNT BETEENDE AKTIVITETER - Allmänt - Agility, Freestyle, Rallylydnad & Frisbee - Klicker, Träning & Trix - Lydnad & Bruks - Jakt, Spår & Sök - Weight pull & Drag - Utställning KURSER & INSTRUKTÖRER KLUBBINFO HUNDTRÄFFAR VETERINÄR, SJUKDOMAR & HÄLSA FÖRSÄKRINGAR HUNDMAT - Hundgodis & recept HUNDEN OCH LAGEN - Varning för oseriösa personer i hundvärlden VALPAR & AVEL HUNDFOTON & FILMKLIPP HUNDAR I MEDIA BOK- & FILMTIPS LÄNKTIPS PRESENTATION AV HUNDAR & MEDLEMMAR R.I.P HUNDAR VI MINNS GRATTIS! VECKANS FRÅGA ANNONSER - Info - Annonser - Köpes, Säljes, Bytes - Annonser - Tjänster erbjudes/sökes EFTERLYSNINGAR - Info - Efterlyses - Försvunna/Upphittade hundar - Efterlyses - Släktingar till din hund O.T. OFF-TOPIC - God morgon/middag/kväll - Dagens ros OM IFOKUS - Info från andra iFokussajter OM SAJTEN - Lekar på sajten
HUNDEN OCH LAGEN

Hur anmäler jag vanvård?

2009-05-22 00:27 #0 av: AnneN

Som djurvänner borde vi aldrig tveka att anmäla en misstänkt vanvård eller misshandel av djur. Djuren har bara oss och det är bara vi som kan hjälpa de genom vår insats. Det är alltid bättre med en anmälan för mycket än för lite. En anmälan går alltid att göra anonymt. Ser det positiva i en anmälan. Antingen kan du hjälpa ett djur eller den misstänkta djurhållare får en bra djurhållning bekräftat av djurskyddsinspektören.

 

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du på Länsstyrelsen i ditt län.


Aleforskatter

Aleforskatter

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållare. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Länsstyrelsen lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevis är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av länsstyrelsens utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktat. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.
alaforsart62.JPG
Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Länsstyrelsen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt. Ett sådant beslut ska underställas länsstyrelsen som snarast ska avgöra om beslutet ska fortsätta att gälla.

Nästa instans för misstänkt vanvård är länsveterinären i ditt län. Dit kan du vända dig i nästa skede om du anser att länsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftfullt

Alefors kök2a.JPG

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Man kan också göra en anmälan till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller länsstyrelsen skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

kräks2.JPG

Misshandel 
Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/

Så vill ingen katt ha det:

clip_image002.jpg

 

Jag fick ett bra exempel om

Skriftlig anmälan om djur som far illa

skriven av Kurran

För att få bästa effekt på en anmälan om missförhållanden som rör djur är skriftliga anmälningar att rekommendera. Vill man vara anonym är det bara att utesluta sitt eget namn. Dessutom är det bästa att skriva till polisen direkt och kalla det för polisanmälan. Är det något som absolut inte är ett polisärende skickar de över anmälan till djurskyddsinspektören. Det kan vara idé att skicka både till polisen och till länsstyrelsen. Någon dag efter att man skickat in anmälan ringer man till polisen och/eller länsstyrelsen och frågar efter anmälan, diarienummer och namn på handläggare. Har man gjort en anomym anmälan kan man säga att man läst om den på ett kattforum. Kopia på anmälan kan man gott skicka till de lokaltidningar som finns. Sannolikheten att något händer ökar om någon journalist kontaktar myndigheten. Personnummer får man reda på om man ringer 0771-567567 och trycker sig fram enligt anvisningarna.

Offentlighetsprincipen innebär att alla inkomna handlingar till en mydighet och alla av myndigheten upprättade handlingar får läsas av vem helst utan att man behöver tala om sitt namn eller varför man vill läsa dem. Vill man ha kopia kan man behöva betala någon krona per sida om länsstyrelsen så beslutat.

Kurran ställer gärna upp och hjälper till med formulering av anmälan om någon så önskar.

En anmälan kan se ut som följer:

Å-stad 2008-09-27

Till
Polismyndigheten i Q-län

Anmälan mot xx angående djur som (lämplig beskrivning)

Djurägare xx
personnummer
Landsvägen 345
M-stad

Anmälare - utesluts om man vill vara anonym

Vittnen
Kalle ... + adress
Stina ... + adress

Saken
Anmälan enligt Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter avseende (underlåtenhet att ge veterinärvård, för små rastgårdar, för lite mat, misshandel, för många djur, underlåtenhet att hålla utrymmen rena eller vad den nu kan vara men bara en kort sammanfattning)

Bakgrund
xx har x st katter ... Sedan ett antal månader har jag observerat att ...Tillämpligt lagrum (Bra att ange om man vet vilken lag eller föreskrift som djurägaren bryter mot)

Utveckling av orsaker till anmälan:
xx har under den senaste månaden ... Därför ... Katterna ... I bilaga 1 finns bilder ...  Dvs skriv här i detalj vad det är som du vill anmäla)

Vad jag här beskrivit strider mot gällande regelverk beträffande djurskydd och missförhållandena måste snarast åtgärdas samt  rättliga åtgärder sättas in mot djurägaren.

Detta brev skall diarieföras hos er i vanlig ordning.

Med vänliga hälsningar
xxxxx

 

 

Bilder: Miranda Oude Tanke (Göteborgs Katthjälpen) och det är bl.a. katter från Alefors.

 

Artikeln är skriven av Alexej

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-05-22 00:29 #1 av: AnneN

Tack Alexej för att vi fått förmånen att låna denna extremt viktiga artiekl av dig.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-05-22 02:52 #2 av: Zabbio

Man ska helst inte ta mobil bilder, de har lite för dålig kvalitet (men är så klart mkt bättre än inga alls!) Och så ang. anonymitet; man blir inte anonym länge. När fallet är löst och blir offentliggjort, blir även anmälarens namn det om de har det. Enda sättet att vara riktigt anonym är att inte uppge namn. Tex ringa från skyddat nummer eller maila.

Jag har själv anmält, men tyvärr ledde det ingenstans. Hästarna var inte magra, bara lite åt det smala hållet.. liksom resten av alla djuren där som gick ute oavsett väder bland bråte m.m. med höftknölarna och revbenen utstickande, samt vinterpäls långt in i sommaren. Den första inspektören bedömde djuren som magra enligt bilder jag skickade, men den som hade hand om min ort gjorde det uppenbarligen inte.. lite dålig hovvård på en häst men det skulle de komma tillbaka och kolla envecka senare. Dock behövde ägaren söva/sedera hästen för att komma åt att verka..  Förstår inte hur de kan hållas, de har varit där i många år.. Nu går iaf några av djuren i en vettig hage med bra stängsel och inget direkt skrot, även om några still går på skrotupplag med halvraserade skjul.

Men jag ångrar inte anmälningen, jag har åtminstonde gjort vad jag kunnat! Blir det sämre igen gör jag om det, kanske en ny, mer strikt inspektör har tagit över då..

Anmäl
2011-06-02 00:06 #3 av: Mickemyra

Hur ser de på att en hund lämnas ensam i en lägenhet 8-10 timmar/dag utan rastning??

Anmäl
2011-06-02 08:15 #4 av: [Rocky70]

Tycker naturligtvis att man ska anmäla vanvård av djur,men jag är nog en av få som vill att man tar bort att man kan vara anonym.Det beror på att jag vet om en del fall som handlat om "okynnes anmälningar".I alla de fallen har det handlat om lantbruk och anmälningarna troligtvis handlat om olika dispyter mellan människor och där då det använts som verktyg för att hämnas på något sätt.I ett specifikt fall blev en mjölkbesättning anmält 3 ggr på ett år,djurskyddsinspektören är ju då tvungen att åka ut varje gång.Det fanns aldrig nånting att anmärka på,tvärtom var det en väldigt välskött besättning.Tredje gången blev inspektören rent ut sagt förbannad på dessa anmälningar.Det är av den anledningen jag vill att man måste stå för anmälan med namn.

Anmäl
2012-05-05 12:49 #5 av: AnneN

Har nu uppdaterat texten i artikeln så det står länsstyrelsen istället för kommunen/miljökontoret.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2012-05-05 18:53 #6 av: Forest

5 tycker detta är bra folk måste föra lite talan för djuren kan inte prata för sig om de har det dåligt.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl